Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2019/2020

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

Študijný program všeobecné lekárstvo 

Výučba v jazyku slovenskom

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

Výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

 Študijný program zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

 Vyhodnotenie - zimný semester

 

Študijný program ošetrovateľstvo

bakalárske štúdium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

magisterské štúdium

2. ročník

 Študijný program pôrodná asistencia

bakalárske štúdium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

magisterské štúdium

2. ročník - externá forma

3. ročník - externá forma

Študijný program verejné zdravotníctvo

bakalárske štúdium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

magisterské štúdium

2. ročník - denná forma

 vyhodnotenie - nelekárske študijné programy