Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Jana Adamčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Marek Adámik PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Marian Adamkov DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
41208

Mgr. Martina Antošová PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNEUR
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná