Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Jana Adamčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dNPF, denný)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 736
VoIP
41736
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 453
VoIP
41453
Publikačná činnosť

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 326
VoIP
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 208
VoIP
41208

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telefón
043/2633 203
0908 267 503
VoIP
41203
Poznámka
41903
Publikačná činnosť

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dNEUR, denný)

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
Telefón
043/2633 511
VoIP
41511

Mgr. Michaela Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dPD, denný)