Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2021/2022

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

Študijný program všeobecné lekárstvo 

Výučba v jazyku slovenskom

Zimný semester

Letný semester *

1. ročník 1. ročník
2. ročník 2. ročník
3. ročník 3. ročník
4. ročník 4. ročník
5. ročník 5. ročník

Výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník
4. ročník4. ročník
5. ročník5. ročník

 Študijný program zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník
4. ročník4. ročník
5. ročník5. ročník

Študijný program ošetrovateľstvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník

Študijný program pôrodná asistencia

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník

Študijný program verejné zdravotníctvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník

* predmety v letnom semestri hodnotili študenti po zapísaní do vyššieho ročníka