Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Martinský klub medikov

Martinský klub medikov (MKM) bol založený v roku 1996 ako záujmové združenie študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. MKM vytvára pre študentov priestor vyvíjať mimoškolskú činnosť, ktorou chceme prispievať k zlepšeniu vzdelávania v medicíne a k väčšej osvete medikov ale aj širokej verejnosti o verejnom zdraví, sexuálnom zdraví a o ľudských právach.

Sprostredkúvame našim členom neformálne vzdelávanie, možnosti osobnostného rozvoja a rastu. Tvoríme tak budúcu generáciu lídrov slovenského zdravotníctva. Členskú základňu tvoria medici a takisto študenti nelekárskych odborov. Dvere klubu sú otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť urobiť niečo navyše, cestovať, zažiť kopec skvelých zážitkov a spoznať nových ľudí.

MKM je jedným zo 4 klubov na Slovensku, fungujúcich pri lekárskych fakultách. Spoločne tvoríme národnú organizáciu - Slovenskú asociáciu študentov medicíny (SloMSA). Tá je členom Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny ( IFMSA - International Federation of Medical Students´ Associations). IFMSA združuje viac ako milión študentov medicíny z vyše 130 krajín sveta. Vďaka tomu sa môžu naši členovia zúčastňovať na medzinárodných konferenciách, výmenných pobytoch, tréningoch  a Valných zhromaždeniach IFMSA, ďalej sa vzdelávať a veľa cestovať. Martinský Klub medikov spolupracuje v rôznych aktivitách s JLF UK, Univerzitnou nemocnicou Martin, Ligou proti rakovine a v neposlednom rade aj s mestom Martin.

Každoročne pomáhame pri organizácii Martinského behu medikov. Podujatie má charitatívny podtón. Všetky peniaze vyzbierané na registrácii a z predaja tričiek putujú na podporu vybraného pracoviska Univerzitnej nemocnice Martin. Behu sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj obyvatelia Martina.  

Martinský Klub medikov je podľa oblastí záujmu rozdelený na  “Standing Committees” - stále komisie

Webstránka Martinského klubu medikov 

SCOPH - Stála komisia pre verejné zdravie

SCOME - Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne

SCORA - Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV&AIDS

SCORE/SCOPE - Stála komisia pre výskumné stáže/Stála komisia pre klinické stáže

SCORP - Stála komisia pre ľudské práva a mier