Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Martinský klub medikov

Martinský klub medikov / Študentská časť AS JLF UK v Martine – aktivity v spolupráci so študentmi JLF UK v Martine

Martinský klub medikov (MKM) je študentská organizácia pre slovenských aj zahraničných medikov, študujúcich na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Klub bol založený v roku 1996 ako občianske združenie, ktoré dáva študentom možnosť prejaviť svoje organizačné schopnosti a v rámci jednotlivých projektov naučiť sa pracovať v kolektíve s rôznymi skupinami ľudí.

Klub sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch na prízemí Vysokoškolského internátu JLF UK, ulica Novomeského 7. Dvere klubu sú otvorené pre všetkých študentov, ktorí majú okrem snahy stať sa výbornými študentmi a neskôr lekármi  aj chuť urobiť niečo navyše. MKM dáva hlavne možnosť byť súčasťou skvelého kolektívu, využívať VIP priestory a poskytuje ďalšie výhody pre študentov, ktorí sa chcú popri škole rozvíjať, vidieť svet, zažiť kopec skvelých zážitkov, spoznať nových ľudí.

Martinský klub medikov je súčasťou SloMSA (Slovak Medical Students' Association) a tiež spolupracuje v rôznych aktivitách s JLF UK, UNM v Martine a v neposlednom rade aj s mestom Martin.

V rámci MKM v súčasnosti funguje klub s názvom SCOPH – Standing Committee on Public Health, ktorý pod sebou zahŕňa ďalšie špecificky orientované kluby:

Klub Prvej pomoci

AntiTobacco klub

Klub Healthy future

Klub Kvapka krvi

Klub Tedy bear hospital

Klub Good smile company

Klub Detskej nádeje 

Klub Srdcom mladí

Ďalšie aktivity MKM