Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2020/2021

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

Študijný program všeobecné lekárstvo 

Výučba v jazyku slovenskom

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

Výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

 Študijný program zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

Študijný program ošetrovateľstvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

Študijný program pôrodná asistencia

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník - ext.

1. ročník

Študijný program verejné zdravotníctvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník