Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné konania