Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Videokonferenčné služby

Gigabitová sieť umožňuje realizovať multimediálnu a zároveň interaktívnu výučbu formou videokonferencií. Výučba pomocou videokonferencií sa na fakulte vykonáva od roku 2004. K dispozícii sú prenosné zariadenia Cisco Telepresence C60 a menšie Cisco Telepresence C20, resp. EX60/90.

Možné použitie videokonferenčného systému na interaktívny prenos operácie v reálnom čase 

<output>

VoIP

41330

</output>

Pomocou videokonferencií je možné zabezpečiť aj prenos (školenia, porady) zo súčastí UK v Bratislave do JLF UK v Martine.

Možnosti využívania videokonferenčných systémov

Videokonferenčné systémy preferujeme najmä pre podporu interaktívnej výučby. Zo všetkých prenosov vieme urobiť kvalitné záznamy. Pripravujeme aj možnosť šírenia prenosu do Internetu v reálnom čase. Pripomíname, že uvedené systémy sú určené nie len na vnútrofakultné použitie, ale je možné urobiť videokonferencie z fakulty, resp. na fakultu z iného podobného zariadenia z ľubovoľného miesta na svete.

Systém C60 môžete využívať najmä pre širšie auditórium a na prenos komplikovanejšej výučby klinických disciplín, ako sú operácie, vyšetrovacie metódy, či iné zdravotnícke zákroky. Je možné tento systém použiť aj na doplnkový prenos videa do teoretických, predklinických a klinických prednášok. Takto napríklad doplnil svoju prednášku profesor Javorka o živý prenos merania fyziologických parametrov z laboratória Ústavu fyziológie, či Ústav farmakológie doplnil prednášku prenosom pokusu na laboratórnych zvieratách.

Z personálnych systémov sú k dispozícii 2ks EX60 (z toho 1ks už používa prof. Tatár) pre lokalitu Sklabinská, 2ks EX60 (z toho 1ks už využíva prof. Adamkov) pre lokalitu Malá Hora 4 a 1ks EX90 ako záloha. V priestoroch AIC v miestnosti 318 je centrálny systém s C20 pre študentov (obr. 2.).

Predpokladá sa, že na základe organizácie konzultácií budú tieto systémy široko využívané. Zvyšné 2 ks EX60 sme schopní okamžite nasadiť záujemcom o takýto spôsob konzultácií (mailujte na adresu cutka@jfmed.uniba.sk). Počas konzultácie môže pedagóg pripojiť svoj PC počítač k videokonferencii veľmi jednoducho a prenášať nie len svoj vlastný obraz, ale aj akúkoľvek prezentáciu, obrázky, fotografie či ozvučené videá.

3D videokonferenčný systém Umožňuje 3D vstup aj výstup. Umožňuje zatiaľ prenášať len obraz z jednej kamery a zatiaľ nie z endoskopu. Kamera je dosť veľká, takže sa predpokladá prenos z väčších priestorov. Ak sa zakúpia 3D endoskopy, potom ich bude možné tiež pripojiť do tohto systému.

Školenia cez videokonferencie

Školenia vykonávajú profesionálni školitelia z CIT UK v Bratislave, v prípade záujmu je možné realizovať aj videokonferenčný prenos školenia do Martina. Plán školení nájdete na stránkach UIT.