Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2018/2019

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

Všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom

 

Všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester

 

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

 

1. ročník

2. ročník

 

2. ročník

3. ročník

 

3. ročník

4. ročník

 

4. ročník

5. ročník

 

5. ročník

6. ročník

 

 

6. ročník

 

Zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

 

 

Vyhodnotenie  - zimný semester