Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2018/2019

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

Študijný program všeobecné lekárstvo

Výučba v jazyku slovenskom

 

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

6. ročník

 

Výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

6. ročník

 

 Študijný program zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester

1. ročník

1. ročník

2. ročník

2. ročník

3. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník

5. ročník

5. ročník

6. ročník

 

Študijný program ošetrovateľstvo

1. ročník

denné bakalárske štúdium

denné magisterské štúdium

externé magisterské štúdium

2. ročník

denné bakalárske štúdium

Študijný program pôrodná asistencia

1. ročník

denné bakalárske štúdium

externé magisterské štúdium

2. ročník

denné bakalárske štúdium

externé magisterské štúdium

Študijný program verejné zdravotníctvo

1. ročník

denné bakalárske štúdium

denné magisterské štúdium

2. ročník

denné bakalárske štúdium