Aktuality

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov16. 07. 2018

Výberové konania s termínom uzávierky 23. júla 2018 a 28. augusta 2018

Obhajoby dizertačných prác07. 07. 2018

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác v študijnom programe pediatria, normálna a patologická fyziológia, farmakológia, vnútorné choroby, lekárska, klinická...

Dentoalveolárna chirurgia28. 06. 2018

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine získala právo uskutočňovať certifikačný študijný program dentoalveolárna chirurgia s právoplatnosťou od 18. júna 2018.

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita28. 06. 2018

Spríjemnite si leto čítaním najnovšieho júnového čísla Našej univerzity, kde opäť nájdete zaujímavé rozhovory, komentáre či správy o aktivitách a úspechoch...

Do práce na bicykli 201822. 06. 2018

Jesseniova LF UK v Martine si v celoslovenskom meradle zabezpečila čestné 3. miesto ako "Najúspešnejší zamestnávateľ“ v kategórii s najväčším počtom...

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2018/201918. 06. 2018

Výsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 zverejnené dňa 18. 6. 2018 o 18,55 hod.

Cough It Up12. 06. 2018

22.6.2018 o 9:00 hod, v prednáškovej miestnosti Edukačného centra

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné...11. 06. 2018

Obhajoba dizertačnej práce MUDr. Martin Plevu v študijnom odbore vnútorné choroby.

Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe chirurgia a...04. 06. 2018

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác MUDr. Júliusa JANEKA a MUDr. Blažeja PALKOCIHO v študijnom programe chirurgia a MDDr. Jána JURKEMÍKA, MPH, MBA v...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...01. 06. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Zuzany Havlíčekovej, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Správy od 1 do 10 z 513