Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšetrenie SARS-CoV-205. 11. 2022

Žiadanka na vyšetrenie SARS-CoV-2, PCR stanovenie prítomnosti vírusu a SARS-CoV-2, PCR - expresne stanovenie prítomnosti vírusu.

Dekankou JLF UK bude aj naďalej Andrea Čalkovská19. 05. 2022

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, o ktorú sa...

Zasadnutie VR JLF UK16. 05. 2022

Jar 2022 - 0414. 05. 2022

Jar 2022 - 0514. 05. 2022

Jar 2022 - 0314. 05. 2022

Jar 2022 - 0214. 05. 2022

Jar 2022 - 0114. 05. 2022

Správy od 1 do 10 z 1099