Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin a v k. ú. Mošovce20. 11. 2018

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 a v k. ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice,...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Martina Kolíseka, Dr.rer.nat. v rámci habilitačného konania v študijnom...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Mateja Samoša, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...20. 11. 2018

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Juraja Miklušicu, PhD., CETC v rámci habilitačného konania v študijnom...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov20. 11. 2018

Výberové konanie s termínom uzávierky 27. novembra 2018

32. Slovenský a český neurologický zjazd20. 11. 2018

Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá hora 4, Martin, 28. november - 1. december 2018

Súťaž na zhotovenie výročného loga JLF UK16. 11. 2018

Pravidlá súťaže na zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

JLF UK bude viesť prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.15. 11. 2018

Martin 15. novembra 2018: Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zvolil na verejnom zasadnutí dňa 15. novembra 2018 za kandidátku na...

Zasadnutie VR JLF UK13. 11. 2018

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe pediatria 09. 11. 2018

Obhajoba dizertačnej práce MUDr. Miroslava REPKA, sa uskutoční 21. novembra 2018 o 13.00 hod, (streda), v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK ,...

Správy od 1 do 10 z 573