Aktuality

Výsledky prijímacieho konania pre magisterské študijné...21. 08. 2017

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...21. 08. 2017

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - SEPTEMBER 2017

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov17. 08. 2017

Výberové konania s termínom uzávierky 7., 12. septembra 2017

IX. Haľákove dni15. 08. 2017

Pozvánka na vedeckú konferenciu IX. Haľákove dni, ktorá sa uskutoční 5. - 6. 10. 2017 v Hoteli Turiec v Martine.

Lányiho neurorádiologické dni 201709. 08. 2017

Rádiologická klinika JLF UK a UNM a Slovenská rádiologická spoločnosť Vás pozývajú na Lányiho neurorádiologické dni 2017, ktoré sa uskutočnia 15. – 16....

Obhajoby dizertačných prác08. 07. 2017

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác.

7. česko - slovenský kongres otorinolaryngológie a...28. 06. 2017

Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM je spoluorganizátorom 7. ČESKO - SLOVENSKÉHO kongresu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v...

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita27. 06. 2017

Spríjemnite si leto čítaním najnovšieho júnového čísla Našej univerzity, kde opäť nájdete zaujímavé rozhovory, komentáre či správy o aktivitách a úspechoch...

Mamodiagnostika v gynekológii15. 06. 2017

Nový akreditovaný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár

Výstava súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin09. 06. 2017

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave Vás pozýva na slávnostné otvorenie „Výstavy súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin“ dňa 15. júna...

Správy od 1 do 10 z 343