Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR12. 11. 2019

12. novembra 2019 od 8:00 do 13:00 hod. Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, 1. poschodie.

Študentky JLF UK úspešne reprezentovali na konferencii ŠVOČ...12. 11. 2019

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde konferencia prebiehala v dňoch od 7. do 8. novembra 2019, sa podarilo uspieť aj študentkám...

NOVEMBER 198912. 11. 2019

V jeseni 1989 sa v bývalom Československu odohrali významné udalosti, ktoré viedli k pádu vlády Komunistickej strany a k zmene spoločenského...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 11. 11. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce v rámci habilitačného konania MVDr. Soni Bálentovej, PhD. v odbore anatómia,...

Vedúci Ústavu telesnej výchovy JLF UK Jozef Šimeček...11. 11. 2019

V dňoch 2.- 8. septembra 2019 sa v lyžiarskom stredisku v Slovinskej Rogli, 1 500 m.n.m. odohrali Majstrovstvá Európy v Rádiovom orientačnom behu juniorov a...

Traja vedci z UK získali Cenu za vedu a techniku. Jedným z...11. 11. 2019

Ceny za vedu a techniku si za rok 2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Michal Mego z Lekárskej fakulty...

NOVEMBER 198911. 11. 2019

V jeseni 1989 sa v bývalom Československu odohrali významné udalosti, ktoré viedli k pádu vlády Komunistickej strany a k zmene spoločenského...

Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom v Biomede07. 11. 2019

5.12.2019 o 15:00 hod.

Adventná Viedeň07. 11. 2019

Pozvánka na zájazd dňa 7. decembra 2019.

Správy od 1 do 10 z 710