Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Druhé kolo doplňovacích volieb do AS JLF UK22. 03. 2019

22. marec 2019, 7:00 – 12:00 hod., Malá prednášková miestnosť UNM, Kollárova 2, Martin

Zasadnutie AS JLF UK19. 03. 2019

25. marec 2019 o 13.00 hod.

III. Dni HIV infekcie19. 03. 2019

29.3. – 30.3.2019, Hotel Veľká Fatra, Turčianske Teplice, Spoločenská sála Maximilián

XXXX. Študentská vedecká konferencia18. 03. 2019

30. apríl 2019, Jesseniova lekárska fakulta Martin

XXIV. Šubjakov deň18. 03. 2019

Orálna a maxilofaciálna chirurgia, variá. Veľká poslucháreň UNM Martin, 5. apríl 2019 od 9.00 hod.

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov14. 03. 2019

Výberové konania s termínom uzávierky 22. marca 2019 a 2. apríla 2019

Obhajoby dizertačných prác13. 03. 2019

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác v študijnom odbore dermatovenerológia, klinická farmakológia a lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS12. 03. 2019

12. marec 2019, od 8.00 hod. do 13:00 hod., v zasadacej miestnosti VR JLF UK, 1. poschodie na Dekanáte JLF UK

Rektorské voľno12. 03. 2019

V súvislosti s konaním podujatia AMOSFEST v Bratislave udeľuje rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rektorské voľno na 27. marca 2019 (streda) aktívnym...

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v AR 2019/202012. 03. 2019

Pokyny k prijímacím pohovorom na doktorandské štúdium pre AR 2019/2020

Správy od 1 do 10 z 625