Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyšetrenie SARS-CoV-205. 11. 2022

Žiadanka na vyšetrenie SARS-CoV-2, PCR stanovenie prítomnosti vírusu a SARS-CoV-2, PCR - expresne stanovenie prítomnosti vírusu.

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov14. 05. 2021

Výberové konania s termínom uzávierky 24. mája 2021, 27. mája 2021 a 7. júna 2021

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné...12. 05. 2021

25. mája 2021 - MUDr. Michal URDA

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS JLF UK 11. 05. 2021

Zápisnicu o výsledku hlasovania nájdete TU.

Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK11. 05. 2021

Zápisnicu o výsledku hlasovania nájdete TU.

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej...06. 05. 2021

Zoznam kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK konaných dňa 11.mája 2021.

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do zamestnaneckej...06. 05. 2021

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do zamestnaneckej časti AS JLF UK konaných dňa 11.mája 2021

Otvárame druhú výzvu mobilitného programu SASPRO 204. 05. 2021

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pokračuje v boji proti odlivu...

Máme za sebou 42. Študentskú vedeckú konferenciu 202130. 04. 2021

Historicky prvá online konferencia ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, na ktorej sa odprezentovalo 14 prednášok rozdelených do dvoch sekcií. ...

Správy od 1 do 10 z 916