Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Všeobecné voľby do AS UK a Doplňovacie voľby do AS JLF UK02. 10. 2019

Všeobecné voľby do AS UK a Doplňovacie voľby do AS JLF UK sa budú konať dňa 2. októbra 2019.

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov18. 09. 2019

Výberové konania s termínom uzávierky 23.9.2019 a 9.10.2019

Európska noc výskumníkov v Žiline17. 09. 2019

Európska noc výskumníkov v Žiline prebehne 27. septembra v OC MIRAGE. Za JLF UK bude prezentovať Martinské centrum pre biomedicínu s témou Dedičnosť v krvi.

35. medzinárodný filmový festival Agrofilm na JLF UK v...17. 09. 2019

Premieta sa v dňoch 3. a 4. októbra v Aule Magna (dekanát JLF UK). Vstup je voľný.

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia11. 09. 2019

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1....

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...11. 09. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce v rámci habilitačného konania MUDr. Erika Kúdelu, PhD.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...11. 09. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce v rámci habilitačného konania MUDr. Juraja Sokola, PhD.

Správy od 1 do 10 z 690