Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhlásenie dekanky JLF UK pre študentov07. 10. 2020

Vyhlásenie dekanky prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. pre študentov k aktuálnej situácii na Jesseniovej lekárskej fakulte.

Doplňovacie voľby do AS JLF UK06. 10. 2020

Informácia o voľbách do AS JLF UK

MS Teams22. 09. 2020

Online výučba cez Microsoft Teams

Ing. Jakub Míšek, PhD. získal ocenenie na SKBS21. 09. 2020

Náš kolega z Ústavu lekárskej biofyziky, Ing. Jakub Míšek, PhD., získal celoštátne ocenenie - Cenu Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti za presvedčivé úspechy...

Martinské dni imunológie na JLF UK v Martine21. 09. 2020

V priestoroch našej fakulty sa minulý týždeň uskutočnil medzinárodný 18. ročník Martinských dní imunológie, ktorého hlavnou témou boli imunodeficiencie,...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov21. 09. 2020

Výberové konania s termínom uzávierky 24. septembra 2020, 30. septembra 2020, 1. októbra 2020 a 12. októbra 2020

Agrofilm 2020 17. 09. 2020

36. medzinárodný filmový festival na JLF UK v Martine

Správy od 1 do 10 z 833