Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výsledky ŠVOČ 202424. 04. 2024

Výsledky 45. ročníka Študentskej vedeckej konferencie z 23. apríla 2024.

Predstavenie novej vysokoškolskej učebnice23. 04. 2024

Dňa 10.4.2024 sa za účasti dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH a dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Payera,...

Spolupráca s kúpeľmi Piešťany22. 04. 2024

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a zástupcovia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je...

Inovácie v genetike: od dPCR po NGS19. 04. 2024

Pozývame Vás na seminár s názvom "Inovácie v genetike: od dPCR po NGS", ktorý sa bude konať dňa 24.04.2024 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti Kompetenčného...

Deň Európy19. 04. 2024

Výskum sklerózy multiplex na JLF UK19. 04. 2024

Spolupráca lekárov a vedecko-výskumných pracovníkov je veľmi dôležitá. Len vďaka novým objavom môžu dostať pacienti lepšiu a kvalitnejšiu liečbu. Vedecký...

Doktorandská škola UK18. 04. 2024

Pozývame Vás na informačný webinár, ktorého cieľom je predstaviť plánované aktivity vznikajúcej Doktorandskej školy UK. Webinár sa uskutoční 26. apríla v...

TOP lekárka Slovenska Mária Janíčková: Liečime veľa...18. 04. 2024

Mária Janíčková, prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnie Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine získala...

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2024/202517. 04. 2024

Bakalárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo).

Svetový deň hemofílie ako znak podpory pacientov s...17. 04. 2024

Hemofília je vrodené nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivosti krvi. Na Slovensku žije s týmto ochorením viac ako 700 pacientov a až...

Správy od 1 do 10 z 1543