Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zájazd do Budapešti07. 06. 2019

Výbor ZO OZ pri JLF UK v Martine, si Vás srdečne dovoľujem pozvať na jednodňový poznávací zájazd do Budapešti, ktorý sa bude konať v sobotu 08.06.2019.

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia21. 05. 2019

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1....

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...21. 05. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce RNDr. Michala Šimeru, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...21. 05. 2019

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Daniely Kantárovej, PhD. v rámci habilitačného konania v študijnom odbore...

Aký je prínos BioMedu pre rozvoj JLF UK Martin?20. 05. 2019

Seminár organizovaný pracoviskom Martinské centrum pre biomedicínu - Riaditeľstvo, ktorý sa bude konať dňa 30. 05. 2019 o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti...

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov20. 05. 2019

Výberové konania s termínom uzávierky 21. mája 2019, 31. mája 2019 a 10. júna 2019

Presná muška - výsledky16. 05. 2019

Výsledky streleckej súťaže pre študentov a zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa konala 6. a 7. mája 2019.

Zasadnutie AS JLF UK09. 05. 2019

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve08. 05. 2019

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci s Ústavem ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého, s Ústavem ošetřovatelství a porodní...

Dekanské voľno07. 05. 2019

Pri príležitosti osláv Dňa nórskej ústavy udeľuje dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. nórskym študentom DEKANSKÉ VOĽNO na piatok 17. mája 2019 ...

Správy od 1 do 10 z 656