Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

JLF UK v Martine udržiava vzťahy na medzinárodnej úrovni s partnerskými univerzitami v Európe.

Na ich základe organizuje:

  • učiteľské mobility pre pedagógov v rámci programu Erasmus+
  • mobility študentov-štúdium v rámci programu Erasmus+
  • mobility študentov-stáž v rámci programu Erasmus+
  • letné 2-týždňové praxe v rámci bilaterálnych zmlúv s Univerzitami Pécs, Budapest a Olomouc   (1 mesiac)
  • ďalšie formy spolupráce