Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AR 2022/2023

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi

* predmety v letnom semestri hodnotili študenti po zapísaní do vyššieho ročníka

<output>* predmety v letnom semestri hodnotili študenti po zapísaní do vyššieho ročníka
</output>

Študijný program všeobecné lekárstvo 

Výučba v jazyku slovenskom

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník 1. ročník
2. ročník 2. ročník
3. ročník 3. ročník
4. ročník 4. ročník
5. ročník 5. ročník
6. ročník

Výučba v jazyku anglickom

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník
4. ročník4. ročník
5. ročník5. ročník
6. ročník

 Študijný program zubné lekárstvo

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník
4. ročník4. ročník
5. ročník5. ročník
6. ročník

Študijný program ošetrovateľstvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

bakalárske štúdium - externé

Zimný semester

Letný semester*

2.ročník2.ročník

magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník

Študijný program pôrodná asistencia

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník

Študijný program verejné zdravotníctvo

bakalárske štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník2. ročník
3. ročník3. ročník

 magisterské štúdium

Zimný semester

Letný semester*

1. ročník1. ročník
2. ročník

2. ročník