Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Helpdesk

Všetky žiadosti o pomoc, problémy a poruchy týkajúce sa výpočtovej techniky JLF, počítačových sietí a IT služieb, nahlasujte v pracovných dňoch (8:00 – 16:00) z voip telefónov na číslo 944.

Pre volania z pevných liniek a mobilných sietí použite 043/2633 944 alebo 0915/944 015.

V prípade, že hovor nemôže byť prijatý pre zanepráznenosť alebo neprítomnosť operátora, bude vás v najbližšom čase spätne kontaktovať.

Operátor UIT JLF zaznamená Vašu požiadavku do helpdeskového systému a incident pridelí dostupnému technikovi. Úlohou systému okrem evidencie je zabezpečenie, aby technik incident prevzal, vyriešil a ukončil do určitého času podľa nastavenej priority. V prípade, že tak neurobí je spätne informovaný operátor a vedúci UIT.

Na nahlasovanie porúch nepoužívajte čísla 02/59244 944 alebo 11944 (helpdesk pre centrálne univerzitné služby CePIT), okrem prípadu, že vás vyzve tak urobiť piamo operátor UIT JLF.