Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt pre médiá

PR manažérka marketingovej komunikácie

Mgr. Zuzana Marčeková
telefón: +421 903 258 019
email: zuzana.marcekovauniba.sk