Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

Členstvo

ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine je právnym subjektom združeným s inými ZO školstva a vedy v OZ PŠaV na Slovensku a so ZO na ostatných vysokých školách v Združení VŠ a PRO (priamo riadených organizácií), ktoré je súčasťou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku