Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracoviská

Jesseniova lekárska fakulta disponuje vedecko-pedagogickými pracoviskami vybavenými modernou technikou a má zriadené výučbové základne v zdravotníckych zariadeniach, pričom väčšina z nich je sústredená v Univerzitnej nemocnici Martin.

V roku 2015 bolo otvorené Martinské centrum pre biomedicínu. Ide o supermoderné vedecké pracovisko s multidisciplinárnym prepojením výskumu na klinickú prax.

V máji 2012 sa k pracoviskám fakulty pridalo aj Simulačné výučbové centrum, ktorého úlohou je do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou organického prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe.