Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo jfmed.uniba.sk (alias www.jfmed.uniba.sk) je nosným webovým sídlom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencii. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú primárne publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov je vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editorov.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. 

Podporované prehliadače:

  • Chrome
  • Firefox 24 a vyššie
  • IE 9 a vyššie bez režimu spätnej kompatibility
  • Opera 12 a vyššie

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese webmasterjfmed.uniba.sk.

Technickým prevádzkovateľom webu je Ústav informačných technológií.