Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Kontakt

Prof.MUDr.Andrej Hajtman,PhD. 
profesor, vedúci pracoviska hajtman(at)jfmed.uniba.sk

MUDr.Vladimír Čalkovský,PhD.    
odb.asistent, zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
calkovsky(at)jfmed.uniba.sk    

Iveta Jandušíková
THP, sekretárka
tel. 043/4203 282
jandusikova(at)jfmed.uniba.sk

Ďalší zamestnanci: Klinika je zaradená do siete zdravotníckych zariadení  UNM. Pracuje v nej ďalších 8 lekárov /z toho jeden lekár na 0,2/, 23 stredného  a 7 nižšieho zdravotníckeho personálu, ktorí sú zamestnancami rezortu zdravotníctva.