Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav patologickej anatómie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav patologickej anatómie
Kollárova 2, 036 59 Martin

 

Prednosta

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Email: michal.kalman@uniba.sk

Tel.: +421 43 4133002, +421 43 4203370

VoIP: 41753

 

 

Zástupca prednostu

MUDr. Peter Szépe, CSc.

Email: peter.szepeatlas.sk

Tel.: +421 43 4133002, +421 43 4203477

 

 

Sekretariát

Božena Slezáková

Email: bozena.slezakovauniba.sk

Tel.: +421 43 4133002, +421 43 4203370

VoIP: 41727