Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
Kollárova 2, 036 59 Martin


Prednosta: Doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
E-mail: juraj.miklusicauniba.sk
tel.: +421 43 4203 381
VoIP: 41 701


Sekretariát: Miroslava Serdelová
E-mail: miroslava.serdelovauniba.sk
tel.: +421 43 4203 697
VoIP: 41 704