Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Fyziologické a patologické vzťahy medzi hornými a dolnými dýchacími orgánmi, alergózy dýchacieho systému. Deštrukčné a rekonštrukčné chirurgické metódy v oblasti hlavy a krku. Chirurgická liečba chorôb štítnej žlazy a prištítnych teliesok.