Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Na pracovisku je realizované postgraduálne špecializačné štúdium. T.č. v systéme je zaradených 9 lekárov. Na dvojročnom pobyte pred špecializačnou skúškou sú momentálne 3 lekári.

Termín špecializačnej skúšky :  február 2018.