Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Na pracovisku je realizované postgraduálne špecializačné štúdium. T.č. v systéme je zaradených 9 lekárov. Na dvojročnom pobyte pred špecializačnou skúškou sú momentálne 2 lekári.

Kurz pred špecializačnou skúškou :16.9. 2021 - 15.10.2021

Termín špecializačnej skúšky: 11.11.2021