Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ortopedická klinika

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ortopedická klinika JLF UK a UNM
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Sekretariát: Janka Uhlárová
E-mail: janka.uhlarovauniba.sk
Telefón: +421 43 4203587, +421 43 4203471

Prednosta kliniky:
MUDr. Zoltán Cibula, PhD.
Zástupca prednostu pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:
Doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.