Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ortopedická klinika

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ortopedická klinika UNM a JLF UK
Sekretariát: Janka Uhlárová
E-mail: Janka.Uhlarovajfmed.uniba.sk
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Telefón: +421 43 4203587, +421 43 4203471,  Fax: +421 43 4133692

Prednosta kliniky:
MUDr. Libor Nečas PhD.