Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika hrudníkovej chirurgie


Náplňou Kliniky hrudníkovej chirurgie je poskytovanie kvalifikovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka v ambulantnej aj lôžkovej časti v celom rozsahu odboru, pregraduálna a postgraduálna výučba v rámci JLF UK, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.