Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Neurochirurgická klinika

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Neurochirurgická klinika
Kollárova 2, 036 59 Martin


Prednosta: Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
E-mail: branislav.kolarovszkiuniba.sk
tel.: +421 43 4203 903 
VoIP: 41 740


Sekretariát: Miroslava Serdelová
E-mail: miroslava.serdelovauniba.sk
tel.: +421 43 4203 697 
VoIP: 41 704