Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4132 532
VoIP
41732
Poznámka
043/2633732,043/4203282
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Telefón
043/2633 766
VoIP
41766
Poznámka
043/4132532, 043/4203282
Publikačná činnosť

Iveta Jandušíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4132 532
VoIP
41714
Poznámka
043/4203282