Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika detí a dorastu

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika detí a dorastu
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Sekretariát: Margaréta Štáliková
E-mail: deti(at)lefa.sk
tel.: +421 43 4203 254,  +421 43 4132 450,  Fax:  +421 43 4222 678
VoIP: 41710

Prednosta:  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.


 

  • Centrum experimentálnej a klinickej respirológie
  • Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)
  • Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

 „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“