Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História Kliniky sa začala datovať dňom 1.1.1939, kedy bolo zriadené otorinolaryngologické oddelenie vo vtedajšej Krajinskej nemocnici. Prvým prednostom oddelenia sa stal MUDr.Teodor Kustra. Po otvorení detašovaného pracoviska a neskôr pobočky Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1962 sa začalo s výučbou otorinolaryngológie.

V roku 1979 sa stal prednostom kliniky doc.MUDr.Rudolf Neusch,CSc. .Teoreticky a aj prakticky rozpracoval problematiku chorôb lymfoepitelového tkaniva  ORL orgánového systému a patril medzi zakladateľov ORL onko chirurgie nielen na klinike v Martine, ale aj v rámci Československa. Od roku 1991 do roku 2022 bol prednostom kliniky prof.MUDr.Andrej Hajtman,PhD.. Od septembra 2022 je prednostom doc.MUDr.Vladimír Čalkovský, PhD..

Pracovisko poskytuje celú škálu špecializovanej ORL zdravotníckej  starostlivosti. Hlavným zameraním pracoviska je diagnostika a chirurgická liečba zhubných nádorov hlavy a krku, participuje na multidisciplinárnej diagnostiky a liečby chorôb horných dýchacích ciest a chirurgickej liečbe chorôb štítnej žľazy. Vedecko-výskumná činnosť vychádza z liečebno-preventívnej starostlivosti a spätne prispieva k zvýšeniu ich úrovne.