Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História Kliniky sa začala datovať dňom 1.1.1939, kedy bolo zriadené otorinolaryngologické oddelenie vo vtedajšej Krajinskej nemocnici. Prvým prednostom oddelenia sa stal MUDr.Teodor Kustra. Po otvorení detašovaného pracoviska a neskôr pobočky Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1962 sa začalo s výučbou otorinolaryngológie.

V roku 1979 sa stal prednostom kliniky doc.MUDr.Rudolf Neusch,CSc. .Teoreticky a aj prakticky rozpracoval problematiku chorôb lymfoepitelového tkaniva  ORL orgánového systému a patril medzi zakladateľov ORL onko chirurgie nielen na klinike v Martine, ale aj v rámci Československa. Od roku 1991 do súčasnosti je prednostom kliniky prof.MUDr.Andrej Hajtman,PhD. .

Pracovisko poskytuje celú škálu špecializovanej ORL zdravotníckej  starostlivosti. Hlavným zameraním pracoviska je diagnostika a chirurgická liečba zhubných nádorov hlavy a krku, participuje na multidisciplinárnej diagnostiky a liečby chorôb horných dýchacích ciest a chirurgickej liečbe chorôb štítnej žľazy. Vedecko-výskumná činnosť vychádza z liečebno-preventívnej starostlivosti a spätne prispieva k zvýšeniu ich úrovne.