Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Urologická klinika

Prednosta: doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.Zástupca prednostu: prim. MUDr. Boris Eliáš, PhD.Vrchná sestra: Mgr. Oľga Žňavová

Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno preventívnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému, u detí i dospelých. Poskytuje diagnostiku a liečbu vrodených vývojových anomálií, nádorových ochorení, konkrementov v obličkách a močových cestách, benígnej hyperplázie prostaty, inkontinencie moču a sexuálnych porúch u mužov.Medzi hlavné oblasti na ktoré sa urologická klinika špecializuje sú:

  • urologická onkológia
  • inkontinencia moču a poruchy dolných močových ciest
  • nefrolithiáza
  • andrológia
  • pediatrická urológia

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom. Naša klinika zabezpečuje pedagogickú, ako aj postgraduálnu výchovu. Na vysokej úrovni je  prednášková a publikačná činnosť pracovníkov. Naša klinika dlhodobo patrí medzi špičkové pracoviská v rámci SR.

Materiálno-technické vybavenie kliniky:

Urologická klinika má 32 lôžok, 3 operačné sály a RTG pracovisko s extrakorporálnym lithotryptorom.