Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

VEGA:

1/0031/11 - spoluriešiteľstvo

Úloha TRPAI a TRPM8 inových kanálov v modulácii respiračných reflexov vplyvom zápalu nosovej sliznice  a enviromentálnych iritantov. Doba riešenia 2011 - 2013.

vedúci projektu: doc.MUDr.Jana Plevková,PhD.

spoluriešiteľ: MUDr.Vladimír Čalkovský,PhD.

1/0416/12 Pľúcny surfaktant v extraalveolárnom priestore: zastúpenie špecifických proteínov SP-A  -  SP-D a jeho úloha vo fyziológii dýchacích ciest. Doba riešenia 2012 - 2014

vedúci projektu : prof.MUDr.Andrea Čalkovská,PhD.

spoluriešiteľ: MUDr.Vladimír Čalkovský,PhD.