Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Sekretariát: Monika Lettrichová
E-mail: stomjfmed.uniba.sk
Tel:
043/4131 895 , Fax: 043/4224 142, VoIP: 41 716

Prednosta kliniky: Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH
E-mail: maria.janickovauniba.sk 
Tel.: 043/4203 517