Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Psychiatrická klinika

Hlavolamy 2024

 

Počas dvoch dní - 4. a 5. apríla sa v Martine konal už siedmy ročník kongresu Hlavolamy v detskej psychiatrii. Jediné celoslovenské pedopsychiatrické podujatie umožnilo stretnutie odborníkov z oblasti psychiatrie, ale aj tých, ktorí pracujú s deťmi a adolescentmi. Program podujatia ponúkol najnovšie poznatky z pedopsychiatrie, ako aj prednášky odborníkov z iných odvetví, s ktorými detskí psychiatri denne spolupracujú. Priestor tak dostali aj psychiatri pracujúci v ambulanciách pre dospelých pacientov.

Odborníci upozornili aj na nedostatok detských psychiatrov a s tým súvisiace následky.

„Pedopsychiatrov je málo, pokiaľ sa naše rady nerozrastú, našich kolegov na ambulanciách pre dospelých čakajú zdevastovaní dospelí, s ktorými je pracovať veľmi náročne,“ uviedla Terézia Rosenbergerová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu.

Na vedeckej konferencii zároveň darovali martinskej psychiatrickej klinike prístroj PLR-3000 (NeurOptics) na neinvazívnu diagnostiku v psychiatrii.

"Umožňuje pre pacienta bezpečným a neinvazívnym spôsobom vyšetriť zmeny priemeru a reaktivity zrenice s okamžitým hodnotením parametrov ihneď po vyšetrení," informuje UNM s tým, že predstavuje kľúčový medzník pre prevenciu a stanovenie personalizovanej terapie u detských pacientov.

Dar odovzdali zástupcovia nadácie  Kvapka nádeje SR. "Spolupráca je súčasťou celoslovenskej kampane „NEHÁDŽ HLAVU ZA HLAVU“, ktorá má za cieľ poukázať na mimoriadnu dôležitosť odbornej starostlivosti o detských psychiatrických pacientov."

Martinská nemocnica dodáva, že jej hlavnou ambíciou je efektívne rozširovanie liečebných a diagnostických kapacít detských psychiatrických oddelení vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Nadácia Kvapka nádeje v zastúpení Ing. Michala Kaľavského a Zuzany Augustin Poláčkovej odovzdala Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM prístroj PLR-3000 (NeurOptics), ktorý umožňuje pre pacienta bezpečným a neinvazívnym spôsobom vyšetriť zmeny priemeru a reaktivity zrenice (pupilárny reflex) s okamžitým hodnotením parametrov ihneď po vyšetrení.  Vyšetrenie použitím prístroja PLR-3000 (NeurOptics) reprezentuje nový neinvazívny prístup pre diagnostiku centrálnej autonómnej dysregulácie pri psychických poruchách, čo predstavuje kľúčový medzník pre prevenciu a stanovenie personalizovanej terapie u detských pacientov.  

 

 

Marec 2022 - Hlavolamy v detskej psychiatrii

Uplynulý týždeň sa v Martine zišla špička slovenskej pedopsychiatrie. Konal sa tu dvojdňový odborný kongres – Hlavolamy v detskej psychiatrii, ktorý organizovala Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie a Slovenská psychiatrická spoločnosť v spolupráci s Psychiatrickou klinikou Univerzitnej nemocnice Martin.

Kazuistická konferencia mala za cieľ výmenu skúseností, najmä v témach rôznych zložitých prípadov, s ktorými sa detskí psychiatri v praxi stretli. Aktuálne boli najmä dopady pandémie Covid-19 na duševné zdravie detí. Detskí psychiatri bijú na poplach, v tak zložitej situácii, aká momentálne nastala, ešte neboli. Potreba a dopyt po odbornej starostlivosti je kvôli pandémii obrovská. Detská psychiatrička MUDr. Zuzana Matzová, PhD. potvrdila, že pre deti bola pandémia veľmi náročným obdobím.

 

Dva roky sú pre deti veľmi dlhý čas. Do ich života prišlo nesmierne množstvo zmien, či išlo o dištančné vzdelávanie, obmedzovanie sociálnych kontaktov, úmrtie blízkych – starých rodičov, ale žiaľ aj rodičov. Deti sa nemohli rozvíjať spôsobom, akým by sa potrebovali. Toto sa pretavilo do množstvo ťažkostí, s ktorými momentálne zápasia,“ uviedla MUDr. Zuzana Matzová.

 

Ako doplnila, mnohým deťom takáto situácia spustila rôzne psychické ťažkosti, prípadne im priťažila, ak nejakou poruchou trpeli už v minulosti. „Stretávame sa s deťmi, ktoré sú depresívne, majú poruchy prijímania potravy, násobne sa zvýšilo sebapoškodzovanie, deťom sa narušili vzťahy v kolektíve, s učiteľmi, majú ťažkosti s reguláciou svojich emócií. V škole majú problém sústrediť sa, nevedia obsedieť, majú zhoršené správanie.

 

Počet detí s psychickými poruchami začal narastať za posledných desať rokov a pandémia tento stav ešte viac zhoršila. Situácia má za následok nie len zvýšený nápor na ambulancie detských psychiatrov, ale aj na hospitalizácie na detských oddeleniach, ktorých je na Slovensku málo. Jedno z nich je v martinskej nemocnici.

 

Ako potvrdil prednosta Psychiatrickej kliniky UNM doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., tlak na hospitalizácie a terapie je veľký. „Máme ťažko choré deti, ktoré trpia závažnými depresiami, bipolárnymi poruchami, psychózami. Na našej klinike musíme túto situáciu riešiť veľmi flexibilne, niekedy aj na úkor dospelých pacientov. Snažíme sa skracovať dĺžku hospitalizácie, dospelých manažovať cez denný psychiatrický stacionár. Kliniku posilňujeme aj personálne,“ uviedol počas konferencie.

 

Svoje skúsenosti priniesla aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú psychiatriu  MUDr. Terézia Rosenbergerová. „Nárast pacientov je neúnosný. Bolo to obdobie strachu a zmätku. Nie všetky deti mali rovnaké podmienky, čo sa týka dištančného vzdelávania. Na druhej strane, niektoré deti to začali zneužívať. Pribúdajú prípady, že odmietajú chodiť do školy a žiadajú, aby sa aj naďalej mohli vzdelávať dištančne.

 

Podľa lekárky medzi deťmi vo veľkom narástla agresivita. „Na sociálnych sieťach pribúda šikanovanie, rôzne návody na sebapoškodzovanie, samovraždy. Deti si ich medzi sebou šíria a súťažia, kto viac zvládne a dospelí im cez média tieto informácie doslova podsúvajú. My sme za posledný mesiac mali v Košiciach tri samovraždy detí, ktoré si spôsob našli práve cez sociálne siete.“ Podľa MUDr. Rosenbergerovej narástli aj rôzne formy závislosti. „A nie len alkoholu a cigariet, deti si kombinujú nezmyselné liečivá bez toho, aby si uvedomovali dosah, ktorý to môže na ich zdravie mať. Je doslova ťažko nájsť niečo, čo ostalo nenarušené,“ dodala.

 

Detskí psychiatri preto ešte viac apelujú na rodičov, aby si dôkladne všímali správanie svojich detí. Aby sledovali, čo ich zaujíma, čo robia vo voľnom čase a s akými kamarátmi sa stretávajú. Akákoľvek zmena v správaní - ak je dieťa utiahnutejšie, nechce byť s kamarátmi, nebaví ho to, čo ho predtým bavilo, alebo sa mu zmenil režim spánku, menej mu chutí jesť - je pre rodičov signál, po ktorom by mali pátrať.

Marec 2022 - Sponzorské dary pre deti

Poďakovanie patrí :

Richard Knižan -hry

Štefan Shaman Halčin -hry

Michal Kmeť-hry

Janko Behon-hry

Jozef Svetkovský-hry

Anna Porubanová-hry

ihrysko.sk-hry

ludopolis.sk-hry

Hlbina - konverzačná hra pre hlbšie rozhovory hlbina.sk

CrossFit Proton -pomôcky na cvicenie

ALBI Slovensko albi.sk -hry

Ivana Mihaldová -rastliny

Renáta Šimíková -rastliny 

Adela Vinczeová -terapeuticka zaťažová prikrývka 

a ostatní

 

Marec 2022 - Renovácia priestorov rehabilitácie

Marec 2022 - Odovzdávanie darov od hokejistov z Turčianskych Teplíc - Winterclassic 2022

Február 2022 - Časopis sestra .... záleží im na duševnom zdraví

 

Naša sestra zo psychiatrickej kliniky Hanna Rahimová,aktuálne v Černomorskom zálive... 

 

 

 

 

Február 2022 Červené nosy na detskej psychiatrii

Červené nosy opäť potešili detských pacientov na psychiatrickej klinike

Majú červené nosy, plné srdcia nádeje, úsmevy nosia vo vreckách a rozdávajú ich tým, ktorí to práve potrebujú najviac. Medicínski klauni z Občianskeho združenia Červený nos prichádzajú s programom Cirkus Paciento na detské oddelenie Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin každý rok. Vlani bolo pre pandémiu a prísne protiepidemické opatrenia možné program zorganizovať len v online forme.

 „Po týchto obmedzeniach sme tak opäť s deťmi naživo. Štyri dni sme poctivo po poobediach nacvičovali program a v piatok sa s ním predstavili pred publikom,“ povedal Radovan Kianica, alias doktor Fifipierko.

Záverečné predstavenie sa na rozdiel od minulosti konalo len pred veľmi obmedzeným publikom, ktoré tvoril personál psychiatrickej kliniky.

„Sme radi, že aj v tejto pandemickej dobe sa podarilo vystúpenie klaunov zrealizovať a umožniť deťom, aby sa mohli zapojiť do takýchto rehabilitačných činností. Je to veľmi nápomocné pri režimovej liečbe pacientov v detskom veku, u ktorých dochádza pod vplyvom pandémie k zhoršeniu zdravotného stavu. Chceme sa poďakovať, že sa to dalo za prísnych opatrení zrealizovať,“ uviedol primár kliniky Igor Hrtánek.

Návrat medzi deti si pochvaľovali aj medicínski klauni, aj keď ako prezradili, aj online forma mala pre nich isté čaro.

„Bolo to plné emócií, radosti z práce a tvorivého procesu. Je výborné, že môžeme byť pri nich, keď sa tvorí, aby sme im mohli pomôcť. Zažiť atmosféru priamo je úplne iný pocit, ako keď sme sa videli cez obrazovku,“ dodal Radovan Kianica.

Podľa slov Radovana Kianicu sa na prvom programe Cirkusu Paciento po pandemických opatreniach zišla výborná skupina detí.

„Chceli pracovať, boli spolupatriční a jednotní. Pomáhali si a prispievali k tomu, aby sme sa mohli plne venovať tomu, na čo je cirkus zameraný. Na činnosť, ktorá je pre nich prínosom a zároveň obohatením, že sa niečo nové naučili. Nejde o výsledok, ale o proces.“

Terapeutický význam programu pri liečbe detí a dorastencov so psychickými problémami vyzdvihol aj primár Igor Hrtánek.

„Príprava bola veľmi efektívna, vidno aj na ich zdravotnom stave, že práve takýto typ rehabilitácie im napomáha k uzdraveniu.Január 2022. Rekonštrukcia rehabilitačných miestností na Psychiatrickej klinike.

V januári 2022 sa nám podarilo dovybaviť priestory rehabilitácie na Psychiatrickej klinike o nový nábytok a smart TV používané na relaxácie a autogénny trénning.

December 2021. Spustenie videhovorov na detskej psychiatrii.

Od januára 2022 sme na detskom oddelení Psychiatrickej kliniky spustili možnosť videhovorov medzi rodičmi a hospitalizovanými detskými pacientami pomocou tabletu. Táto možnosť kontaktu je veľmi vítaná, najmä vzhľadom na protipandemické opatrenia ktoré zásadne limitovali možnosť bezprostredného kontaktu.

29.3.2020. Podujatie Hlavolamy v detskej psychiatrii.

Odborníci z pedopsychiatrie z celého Slovenska sa nedávno stretli v Martine na 3. ročníku kauzistického seminára z detskej psychiatrie. Na dvojdňovom podujatí rozoberali postupy, diagnostiku a liečbu najzložitejších prípadov detských duševných porúch. Veď práve v Martine ležia tie najkomplikovanejšie prípady.
Seminár s názvom Hlavolamy v detskej psychiatrii priniesol množstvo zaujímavých kazuistík z praxe.

„Myslím si, že kazuistiky sú najpodstatnejšie. Čísla a lieky sú síce dôležité, ale musíme vedieť, komu ich dávame, ako ich používame a aký to má význam. Preto kauzistický seminár, aby sme si z praxe porozprávali, čo sa komu podarilo, čo funguje, nefunguje a čo možno zlepšiť,“ povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor detskej psychiatrie, Terézia Rosenbergerová.
Ako ju doplnil prednosta Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin Igor Ondrejka, detská duša je jeden veľký hlavolam. „Prezentujeme tu najkomplikovanejších pacientov, najzložitejšie neuropsychiatrické prípady, ktoré nemožno zovšeobecniť. Informácie nemáme zo žiadnych štúdií, ale len z jednotlivých prípadov, ktorým práve v Martine na našej klinike venujme náležitú pozornosť.“
Na seminári sa riešila i otázka ďalšieho smerovanie detskej psychiatrie na Slovensku. „Z našich doterajších poznatkov vyplýva, že v súčasnosti majú deti psychiatrické poruchy v oveľa skoršom veku a sú oveľa závažnejšie ako pred tridsiatimi, štyridsiatimi rokmi dozadu,“ upozornil prednosta martinskej psychiatrie docent I. Ondrejka.
Ako dodal, dodnes nie je zodpovedaná otázka prečo je tomu tak. Odborníci skúmajú množstvo faktorov, ktoré to môžu spôsobovať.
„Je dôležité, aby sa detská psychiatria vôbec nejako etablovala, pretože roky bola zaznávaná. Chceli by sme, aby sa jej venovalo viac pozornosti, aby sme mali málo dospelých psychiatrických pacientov. Z detí, ktoré majú vážne duševné poruchy, zdraví dospelí nevyrastú,“ upozornila Terézia Rosenbergerová.
Na seminári predstavila prípad z východného Slovenska, kanibala, u ktorého bola zrejme už v detstve diagnostika značne podcenená, čo malo v budúcnosti fatálne následky.
„Na Slovensku máme približne milión tristotisíc detí a pre potreby pedopsychiatrie je na území celého štátu len 120 lôžok. Máme jednu liečebňu, ktorá je navyše súkromná a nestačí na doliečovanie dlhodobo chorých či vážnejších porúch. Situácia je katastrofálna, do ambulancii prichádza denne okolo 30-40 detí. Už to nie sú také poruchy ako v minulosti, ale veľmi vážne, s vážnymi dôsledkami, pokiaľ sa neliečia. Preto sme ministerstvo zdravotníctva žiadali o navýšenie počtu lôžok. Mali sme sľúbených takmer 120 nových, žiaľ politická situácia sa zmenila a všetko sa momentálne zastavilo,“ doplnila dlhoročná členka výboru sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti doktorka Rosenbergerová.
Martin si organizátori za miesto konania seminára vybrali aj preto, že sa tu v oblasti detskej psychiatrie robí kvalitný výskum svetového rozmeru.
„U nás v Martine ležia tie najkomplikovanejšie prípady. Práve na takýchto sa dá demonštrovať, čo všetko môže spôsobiť zmenený duševný stav a ako sa dá uvažovať v diagnostickom procese u takýchto pacientov,“ uviedol lekárIgor Hrtánek, ktorý na seminári predstavil svoje skúsenosti z praxe.
„Môj príspevok sa venuje pacientovi, ktorý mal závažný telesný syndróm – osmotickýdemyelinizačný syndróm, v rámci ktorého sa mu zmenil aj psychický stav, ktorý prešiel do veľmi závažnej podoby, do katatónneho stavu. Museli sme uvažovať o všetkých možných príčinách, ktoré takýto závažný stav mohli vyvolať,“ vysvetlil doktorHrtánek .
Za martinskú detskú psychiatriu sa na seminári predstavila aj psychiatrička Dana Cesneková. „Pripravila som si príspevok - Vomitus v kontexte psychosomatických porúch. Dávame ním do pozornosti, že je častý výskyt psychosomatických ochorení v detskej psychiatrii, a že je dôležitá diferenciálna diagnostika stavu a samozrejme medziodborová spolupráca. Ako v kauzistike naznačujem, významná je spolupráca s pediatrami, čiže detskými oddeleniami Univerzitnej nemocnice Martin,“ zhrnula.
Tohtoročnou novinkou bolo, že druhý deň seminára bol venovaný prezentácii práce mladých začínajúcich lekárov.
„Rozhodli sme sa tak preto, že na Slovensku je síce v detskej psychiatrii situácia katastrofálna, je nás atestovaných len niečo cez 40, výukové pracoviská sú len v Martine a Bratislave, v Košiciach nemáme žiadne lôžka, ale našťastie sú medzi nami mladí lekári, ktorí sa rozhodli venovať pedopsychiatrii. Chceme ich práve takýmito podujatiami podchytiť,“ dodala Terézia Rosenbergerová.

21.11.2021. Na festivale medikov vyzbierali 12-tisíc eur, výťažok venovali detskej psychiatrii

Organizátori charitatívneho podujatia Ži a nechaj žiť – festival medikov, ktorý sa konal v Martine ešte v septembri, odovzdali finančný dar, ktorý sa im počas troch festivalových dní podarilo vyzbierať. Suma 12-tisíc eur putovala na detské oddelenie Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Beh medikov, ktorý má v Martine niekoľkoročnú tradíciu, sa tento rok rozhodli študenti medicíny zorganizovať ako festival a k behu pridali koncerty, streetfood, veľtrhy a výstavy. Vďaka pestrému programu sa im podarilo vyzbierať omnoho väčšiu čiastku – 11 114 eur.

„Je to najvyššia suma, akú sa nám doteraz podarilo vyzbierať. Pre porovnanie, v poslednom ročníku sme vyzbierali 4200 eur,“ povedal organizátor Pavol Vigláš, študent medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte.

Suma, ktorá sa nakoniec odovzdala, bola zaokrúhlená na 12-tisíc eur, vďaka ďalšej podpore od sponzora aj od samotného Klubu martinských medikov.

Medici z každého ročníka charitatívneho podujatia podporia iné pracovisko martinskej nemocnice, tento raz putovala celá vyzbieraná čiastka na detské oddelenie Psychiatrickej kliniky.

„Chcel by som sa poďakovať za aktivity klubu medikov, na ktoré si nájdu čas aj popri ich neľahkom štúdiu a množstve povinností,“ povedal počas odovzdávania daru Igor Ondrejka, prednosta Psychiatrickej kliniky UNM.

Na klinike už aj vedia, ako peniaze použijú. Poslúžia čiastočne pri rekonštrukcii priestorov oddelenia detskej psychiatrie, ako aj na celé spektrum rehabilitačných, psychoterapeutických, režimových a vzdelávacích aktivít detí, ktoré trpia duševnými poruchami. Ako dodal Igor Hrtánek, primár psychiatrickej kliniky, záujem o detských psychiatrických pacientov ich veľmi teší.

„V poslednej dobe stúpa početnosť závažných duševných porúch u detí a adolescentov a s covidovou situáciou sa tento stav ešte viac zhoršuje. Každý záujem o detskú psychiatriu je vítaný, aby sme mohli pomôcť deťom, ktoré majú vážne duševné poruchy, pri ktorých im zachraňujeme život v ich mladom veku,“ dodal primár.

Vrchná sestra kliniky Martina Dubovcová zúčastnila behu medikov sa aj s kolegami. Atmosféra bola podľa nej úžasná.

„Bola to neskutočná eufória, lebo po dvoch rokoch minimálnych sociálnych kontaktov sa nás tam zišlo množstvo ľudí, ktorí boli namotivovaní bežať pre dobrú vec,“ tešila sa.

Termín behu sa pre pandémiu dva roky prekladal. Keď sa rozhodli, že aj napriek opatreniam beh aj festival zorganizujú, stretli sa len s pozitívnymi ohlasmi. Podľa organizátora mnohých oslovilo, že si môžu zašportovať aj sa zabaviť na koncertoch, a že všetky peniaze, ktoré do toho investujú, skončia v tých správnych rukách.

Aktivitu medikov ocenila dekanka fakulty Andrea Čalkovská a vyzdvihol ju aj primátor mesta Martin a bývalý dekan fakulty Ján Danko.

„Študenti myslia aj na dobro iných, teším ma, že myšlienka pomoci sa na fakulte udržiava. Medici majú mať cit pre pomoc druhým prirodzene v sebe,“ povedal primátor.

 

Hokejisti, ktorí zorganizovali zápas pod holým nebom - Winter Classic 2020, sa rozhodli vyzbierať peniaze a nakúpiť dary pre Kliniku neonatológie a detské oddelenie Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Štvrtý ročník hokejového zápasu Winter Classic, ktorý sa odohral pod holým nebom na ľade v Turčiansky Tepliciach, tak dostal vďaka jeho organizátorom úplný nový rozmer.

„S pomocou sponzorov sa nám podarilo zaplatiť celú organizáciu zápasu, dresy aj ostatné sprievodné akcie. Hráči mali všetko zdarma, a tak sme sa rozhodli spraviť finančnú zbierku, aby by sme vďaka nej mohli niekomu pomôcť,“ vysvetlili ako vznikla myšlienka pomáhať Marián Hazucha a Roman Stupák, organizátori Winter Classic 2020.

 „Vyzbierali sme sumu cez 700 eur. Rozhodli sme sa podporiť detské oddelenie psychiatrie, keďže sa nám dostali informácie, že tam neprispieva veľa ľudí a potom aj Neonatologickú kliniku, kde sú predčasne narodené deti. Oslovili sme personál obidvoch kliník, aby nám povedali, aké veci najviac potrebujú. Sme veľmi radi, že sa z vyzbieraných peňazí podarilo kúpiť všetko, čo sme od nich dostali na zozname,“ dodal Marián Hazucha.

Na kliniky prišli hokejisti dary osobne odovzdať. Ako prvých navštívili malých bojovníkov na Neonatologickej klinike – predčasne narodené deti. Bábätká od nich dostali flísové deky s kapucňou v krásnych smotanových farbách aj kompletný neobed, tzv. hniezdo - špeciálnu pomôcku na polohovanie predčasne narodených detí, ktorá zároveň pripomína maternicu. Veľkú radosť tým spravili aj personálu kliniky.

„Takúto aktivitu vnímame veľmi pozitívne. Keď nám prišli tieto dary osobne odovzdať, boli veľmi milí. Pohľad na maličké detičky na našej klinike ich doslova rozcítil. Podarovali sme im z vďaky aj pozdrav od bábätiek, odtlačok nožičky, aké od nás dostávajú na pamiatku rodičia detí,“ povedala vedúca sestra kliniky Tatiana Mikitová.

S poriadnou nádielkou darčekov zavítali hokejisti aj medzi detských pacientov Psychiatrickej kliniky.

„Osobne ma veľmi milo prekvapil zámer, ktorý sa chlapci rozhodli uskutočniť a nakúpili množstvo spoločenských hier pre pacientov nášho oddelenia,“ povedala Martina Dubovcová, vedúca sestra kliniky.

Ako ďalej dodala, vhodne vybraté spoločenské aktivity pomáhajú detským pacientom vo významnej miere v rámci terapeutického procesu k sociálnej interakcii.

„Je to benefit pre detských pacientov počas hospitalizácie, počas ktorej tak majú aj priestor na koordinovanú hravú, záujmovú a športovú popoludňajšiu činnosť v priestoroch oddelenia ako aj telocvične, ktorá je súčasťou kliniky. Sme veľmi radi, že vznikla krásna myšlienka, ktorá dostala priestor na realizáciu pre dobrú vec,“ povedala Martina Dubovcová.

Marián Hazucha a Roman Stupák na oplátku dostali darčeky, ktoré vyrobili deti hospitalizované na psychiatrii.

V myšlienke pomáhať by chceli organizátori Winter Classic pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch podujatia. 

 

13. septembra 2019. Rekonštrukcia zmenila suterén Psychiatrickej kliniky UNM na nepoznanie

Priestory suterénu pavilónu č. 12 Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sídli psychiatrická klinika, sa po rokoch dočkali kompletnej renovácie. „Išlo o pomerne výraznú rekonštrukciu, počas ktorej sa obnovila elektroinštalácia, vynovili sa omietky, vymenili sme okná, podlahy, osvetlenie. Obnovou prešli aj sociálne zariadenia,“ informoval na oficiálnom otvorení zrekonštruovaných priestorov Ing. Peter Maruniak, vedúci technicko-prevádzkového odboru UNM.


Priestory suterénu trojpodlažnej budovy, kde v minulosti sídlili byty pre primárov, slúžili na rehabilitáciu, ambulantnú starostlivosť a nachádzala sa tu aj miestnosť pre výučbu študentov lekárskej fakulty. Suterén však od 70. rokov minulého storočia prešiel len drobnými úpravami a jeho stav už nebol vyhovujúci. „O jeho rekonštrukcii sme uvažovali už dlhšie, no pôvodne sme sa domnievali, že tento priestor je takmer nerekonštruovateľný a že tu zostane pivnica. Nakoniec sme našli riešenie a dnes tu môžeme otvoriť nové moderné rehabilitačné oddelenie pre dospelých aj detských pacientov, denný stacionár, ambulanciu aj priestory pre výučbu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, najmä pre zahraničných študentov,“ uviedol doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prednosta Psychiatrickej kliniky UNM.

Stavebné práce sa začali v januári tohto roka. Investičné náklady sa pohybovali vo výške 40-tisíc eur a nemocnica ich pokryla z vlastných zdrojov. S dobudovaním priestorov zariadením pomohli sponzori. Na rekonštrukciu suterénu psychiatrickej kliniky finančne prispelo mesto Martin a občianske združenia Matka a dieťa Turca, ktoré Univerzitnú nemocnicu v Martine podporuje už dlhodobo. „Pomáhali sme s nábytkom, so športovým vybavením a náčiním. Ďalší nábytok budeme ešte postupne dokupovať. Stav týchto priestorov pred rekonštrukciu a teraz sa nedá porovnať, je to krásne. Pacienti si sem chodia liečiť dušu a prostredie je pre nich veľmi dôležité,“ povedala Petra Piršelová, predsedníčka občianskeho združenia Matka a dieťa Turca.V budúcnosti sa plánuje aj obnova vonkajšieho okolia psychiatrickej kliniky „Nachádza sa tu záhradka, ktorú by sme radi zrekonštruovali, aby pacienti mohli tráviť voľný čas aj v takýchto priestoroch,“ dodal prednosta kliniky I. Ondrejka.Psychiatrická klinika UNM bola otvorená v roku 1967. Od svojho vzniku sa venuje diagnostike, liečbe a rehabilitácii dospelých aj detských pacientov. Klinika má v súčasnosti 47 lôžok, z ktorých je 10 detských, denný stacionár má 10 miest. Keďže klinika má spádovú oblasť pre takmer celé Slovensko a počet chorých s duševnými poruchami sa neustále zvyšuje, jej kapacity sú naplnené počas celého roka.

 

 

 

27th of February 2017 - The Visit from Iceland

Thank you for all of your gifts to our child department. We really appreciate it !

It was our pleasure to meet colleagues-psychiatrists from the Landspitali University Hospital, Reykjavík, Iceland.

Thank you for all of your gifts to our child department. We really appreciate it!

VIANOCE 2016 / THE CHRISTMAS 2016

THE CHRISTMAS 2016 at the Clinic of Psychiatry

POĎAKOVANIE ZAHRANIČNÝM ŠTUDENTOM A ICH RODINÁM

&

Helping Make A Difference

RENOVÁCIA 2015