Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Psychiatrická klinika

13. septembra 2019. Rekonštrukcia zmenila suterén Psychiatrickej kliniky UNM na nepoznanie

Priestory suterénu pavilónu č. 12 Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sídli psychiatrická klinika, sa po rokoch dočkali kompletnej renovácie. „Išlo o pomerne výraznú rekonštrukciu, počas ktorej sa obnovila elektroinštalácia, vynovili sa omietky, vymenili sme okná, podlahy, osvetlenie. Obnovou prešli aj sociálne zariadenia,“ informoval na oficiálnom otvorení zrekonštruovaných priestorov Ing. Peter Maruniak, vedúci technicko-prevádzkového odboru UNM.


Priestory suterénu trojpodlažnej budovy, kde v minulosti sídlili byty pre primárov, slúžili na rehabilitáciu, ambulantnú starostlivosť a nachádzala sa tu aj miestnosť pre výučbu študentov lekárskej fakulty. Suterén však od 70. rokov minulého storočia prešiel len drobnými úpravami a jeho stav už nebol vyhovujúci. „O jeho rekonštrukcii sme uvažovali už dlhšie, no pôvodne sme sa domnievali, že tento priestor je takmer nerekonštruovateľný a že tu zostane pivnica. Nakoniec sme našli riešenie a dnes tu môžeme otvoriť nové moderné rehabilitačné oddelenie pre dospelých aj detských pacientov, denný stacionár, ambulanciu aj priestory pre výučbu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, najmä pre zahraničných študentov,“ uviedol doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prednosta Psychiatrickej kliniky UNM.

Stavebné práce sa začali v januári tohto roka. Investičné náklady sa pohybovali vo výške 40-tisíc eur a nemocnica ich pokryla z vlastných zdrojov. S dobudovaním priestorov zariadením pomohli sponzori. Na rekonštrukciu suterénu psychiatrickej kliniky finančne prispelo mesto Martin a občianske združenia Matka a dieťa Turca, ktoré Univerzitnú nemocnicu v Martine podporuje už dlhodobo. „Pomáhali sme s nábytkom, so športovým vybavením a náčiním. Ďalší nábytok budeme ešte postupne dokupovať. Stav týchto priestorov pred rekonštrukciu a teraz sa nedá porovnať, je to krásne. Pacienti si sem chodia liečiť dušu a prostredie je pre nich veľmi dôležité,“ povedala Petra Piršelová, predsedníčka občianskeho združenia Matka a dieťa Turca.V budúcnosti sa plánuje aj obnova vonkajšieho okolia psychiatrickej kliniky „Nachádza sa tu záhradka, ktorú by sme radi zrekonštruovali, aby pacienti mohli tráviť voľný čas aj v takýchto priestoroch,“ dodal prednosta kliniky I. Ondrejka.Psychiatrická klinika UNM bola otvorená v roku 1967. Od svojho vzniku sa venuje diagnostike, liečbe a rehabilitácii dospelých aj detských pacientov. Klinika má v súčasnosti 47 lôžok, z ktorých je 10 detských, denný stacionár má 10 miest. Keďže klinika má spádovú oblasť pre takmer celé Slovensko a počet chorých s duševnými poruchami sa neustále zvyšuje, jej kapacity sú naplnené počas celého roka.

 

 

 

27th of February 2017 - The Visit from Iceland

Thank you for all of your gifts to our child department. We really appreciate it !

It was our pleasure to meet colleagues-psychiatrists from the Landspitali University Hospital, Reykjavík, Iceland.

Thank you for all of your gifts to our child department. We really appreciate it!

VIANOCE 2016 / THE CHRISTMAS 2016

THE CHRISTMAS 2016 at the Clinic of Psychiatry

POĎAKOVANIE ZAHRANIČNÝM ŠTUDENTOM A ICH RODINÁM

&

Helping Make A Difference

RENOVÁCIA 2015