Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Adresa: Kollárova 10, 036 01 MARTIN
Sekretariát: Dagmar Batková
E-mail: batkova@jfmed.uniba.sk
Telefón/fax: 00421434132770
VoIP: 41768

Prednosta ústavu: doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
E-mail: lubomir.strakauniba.sk