Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

 MUDr.E.Beháňová : Distribúcia metastáz pri karcinómoch hltana a hrtana

                            Distribution of metastases in pharyngeal and laryngeal cancer