Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin je vysokošpecializované koncové pracovisko poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť pre kriticky choré deti všetkých vekových kategórií. Naším spádovým územím je oblasť severného Slovenska, zahrňujúca Žilinský samosprávny kraj a časti Trenčianskeho a Prešovského samosprávneho kraja. Na klinike pracuje 13 lekárov a 38 pracovníkov stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu, ktorí sú zamestnancami rezortu zdravotníctva.