Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Očná klinika

Očná klinika poskytuje komplexnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín s očnými chorobami a chorobami prídavných orgánov oka. Klinika je zameraná na diagnostiku a liečbu všetkých očných ochorení, nakoľko sa jedná o výukovú bázu pre výučbu očného lekárstva študentov doktorského štúdia medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Súčasťou činností Očnej kliniky je aj výskumná činnosť, zameraná na výskum glaukómového ochorenia, výskum možností liečby diabetickej retinopatie a výskum možností liečby vekom podmienenej degenerácie žltej škvrny sietnice.

 

Oznamy