Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dermatovenerologická klinika

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Dermatovenerologická klinika
Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
E-mail: olga.kulichovauniba.sk
tel.: +421 43 4203 484, +421  43 2633 782


Dermatovenerologická klinika poskytuje komplexnú, liečebnú a preventívnu starostlivosť chorým všetkých vekových skupín s kožnými, pohlavnými a kožnými nádorovými chorobami. Súčasťou činnosti je rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosti a uvádzanie najnovších poznatkov do dermatovenerologickej klinickej praxe.