Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Neurologická klinika

Kontakt

Neurologická klinika
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin                                                        

Kollárova 2, 036 59 Martin

egonkurca(at)gmail.com

michalik(at)unm.sk

vnosal(at)gmail.com

Sekretariát: +421 43 4203209
Posteľová časť: +421 43 4203211, 720
Ambulancia pre dospelých: +421 43 4203862
Psychologická ambulancia: +421 43 4203687
Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia: +421 43 4203660, 860
Ambulancia pre záchvatové ochorenia: +421 43 4203660, 520
Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia                                      
Ambulancia pre sclerosis multiplex

 

 

 

Centrum pre diagnostiku a liečbu extrapyramídových ochorení

 

 

NCMP Transportný protokol (na stiahnutie)