Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

odbor t. č. nie je akreditovaný

Počet doteraz vyškolených doktorandov /už ukončení/: 3

Počet zamestnancov kliniky zaradených v doktorandskom externom štúdiu: 1

MUDr.Miroslava Žárska v odbore Normálna fyziológia a patologická fyziológia 

Forma štúdia:  externá