Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Odbor t. č. nie je akreditovaný

Počet doteraz vyškolených doktorandov /už ukončení/: 4

Počet zamestnancov kliniky zaradených v doktorandskom externom štúdiu: 3

------------------------

MUDr.Jánošová Viera - v odbore  Chirurgia

Cirkulujúci kalprotektín ako marker nádorov hrtana. Externá forma.

 

MUDr.Heiko Pedan - v odbore  Chirurgia

Vzťah zápalových parametrov a klinických symptómov u pacientov po septoplastike. Externá forma.

 

MUDr.Estera Beháňová - v odbore  Chirurgia 

Účinok typu blokovej krčnej disekcie a adjuvantnej aktinoterapie na funkcie štítnej žľazy. Externá forma.