Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

odbor t. č. nie je akreditovaný

Počet doteraz vyškolených doktorandov /už ukončení/: 3

Počet zamestnancov kliniky zaradených v doktorandskom externom štúdiu: 4

MUDr.Miroslava Žárska v odbore Normálna fyziológia a patologická fyziológia 

Forma štúdia:  externá

MUDr.Jánošová Viera - v odbore  Chirurgia

Forma štúdia: externá

MUDr.Heiko Pedan v odbore Chirurgia

Forma štúdia externá

MUDr.Estera Beháňová v odbore Chirurgia

Forma štúdia externá

Vzťah zápalových parametrov a klinických symptómov u pacientov po septoplastike

Študent: MUDr. Heiko Pedan