Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Aktuálne sa na KHCH školia 2 doktorandi v internej a 2 v externej forme štúdia:

 

MUDr. Michaela Skaličanová
Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce:  Možnosti využitia miRNA v diagnostike a personalizovanej liečbe pľúcnych metastáz.
Possibilities of using miRNAs in diagnosis and personalized treatment of lung metastases.

MUDr. Lubomír Tulinský
Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce:  Úloha génov kódujúcich miRNA v rozvoji karcinómu pľúc.
(The role of genes coding miRNAs in the development of lung cancer.)

MUDr. Marek Malík
Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce: Význam ultrasonografie v pooperačnom sledovaní po torakochirurgických výkonoch.
The importance of ultrasonography in postoperative observation after thoracic surgery

MUDr. Ľuboš Hamada
Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce: Štandardizácia postupov NITS (Non – intubated thoracic surgery) do praxe a ich vplyv na vybrané parametre
Standardization of NITS (Non - intubated thoracic surgery) into clinical practice and its impact on selected parameters