Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Klinika hrudníkovej chirurgie (KHCH) vznikla 1.6.2012 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Celá doterajšia činnosť martinských hrudníkových chirurgov vytvorila dostatočné predpoklady na samostatnú existenciu: odborný kredit, vlastný spád s možnosťou jeho rozšírenia, zlepšené priestorové kapacity v novom pavilóne, dlhodobé kvalitné výsledky práce, hlavný odborník v hrudníkovej chirurgii, riešenie a spoluriešiteľská časť vo viacerých výskumných projektoch.

Pracovisko disponuje dvomi atestovanými hrudníkovými chirurgami, dvomi chirurgami s atestáciou zo všeobecnej chirurgie, samostatným sesterským a ošetrujúcim personálom. Lôžkové oddelenie vybavené rozvodom kyslíka a centrálneho odsávania sa nachádza v novom modernom chirurgickom pavilóne na 3 poschodí. K dispozícii sú 2 a 3 lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením a TV.

V diagnostike úzko spolupracujeme s Klinikou pneumológie a ftizeológie a s ostatnými spádovými pľúcnymi oddeleniami. Liečba a pooperačná starostlivosť prebieha v spolupráci s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, JIS, onkologickými pracoviskami, prípadne s konziliármi z iných odborov. Denne v čase od 13.00 hod. do 15.30 pracujeme v ambulancii KHCH na prízemí chirurgického pavilónu.