Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 
tel.: +421 43 4203 418
VOIP: 41 772
E-mail: anton.dzianjfmed.uniba.sk , anton.dziangmail.com

Zástupca prednostu:

MUDr. Ivan Fučela
tel.: +421 43 4203 942, 4203 415
E-mail: ivanfucelagmail.com 

Sekretariát:

Miroslava Serdelová 
tel.: 043/4203 697
VOIP: 41 704
E-mail: chirjfmed.uniba.sk

Zamestnanci UNM:

MUDr. Peter Stiegler, PhD. – emeritný primár

MUDr. Milan Dzetkulič – sekundárny lekár

MUDr. Marek Malík, PhD. – sekundárny lekár

MUDr. Michaela Matejová, PhD. – sekundárny lekár

Mgr. Mária Erteľová – vedúca sestra

 

 

prof. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
profesor vysokej školy
41772

MUDr. Marek Malík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent
[1]