Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 
tel.: +421 43 4203 418
VOIP: 41 772
E-mail: anton.dzianjfmed.uniba.sk , anton.dziangmail.com

Zástupca prednostu:

MUDr. Ivan Fučela
tel.: +421 43 4203 942, 4203 415
E-mail: ivanfucelagmail.com 

Sekretariát:

Miroslava Serdelová 
tel.: 043/4203 697
VOIP: 41 704
E-mail: chirjfmed.uniba.sk

Zamestnanci UNM:

MUDr. Peter Stiegler, PhD. - emeritný primár

MUDr. Milan Dzetkulič – sekundárny lekár

MUDr. Marek Malík - sekundárny lekár

MUDr. Michaela Skaličanová – interný doktorand

MUDr. Ľuboš Hamada - interný doktorand

Mgr. Mária Erteľová - vedúca sestra

 

 

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
docent vysokej školy, univerzity
41772

MUDr. Lenka Juríčková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Marek Malík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Skaličanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]