Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Denná forma:
MUDr. Kristián Varga

Téma: Autonómna dysregulácia u pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním z aneuryzmy mozgových ciev

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor:
7.1.7. chirurgia

 

MUDr. Martin Hanko

Téma: Dekompresívna kraniektómia u pacientov po ťažkom úraze mozgu – prediktívne faktory funkčného neurologického výsledku liečby

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor:
7.1.7. chirurgia

 

MUDr. Tomáš Fejerčák

Téma: Hodnotenie metabolizmu meningeómov pomocou MR spektroskopie

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor:
7.1.7. chirurgia


Externá forma:
MUDr. Pavol Snopko

Téma: Operačná liečba degenerovanej driekovej chrbtice u starších pacientov – analýza rizikových faktorov pooperačných komplikácií

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor: 7.1.7. chirurgia


Ukončení doktorandi:
MUDr. Abdul Hamid Khoshab

Téma: Fusion versus non fusion techniques in surgical management of lumbar degenerative disc disease &;

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor: 7.1.7. chirurgia

MUDr. René Opšenák
Téma: Klinické a rádiologické výsledky prednej krčnej intersomatickej fúzie implantátom Zero-P VA. 

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Študijný odbor: 7.1.7. chirurgia