Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

  • Hodnotenie intrakraniálnej dynamiky a hemodynamických zmien mozgovej cirkulácie detského hydrocefalu.
  • Využitie neurostimulačných metód u pacientov s transverzálnou miechovou léziou  v liečbe porúch vyprázdňovania moču a stolice.
  • Hodnotenie molekulárno-biologických aspektov mozgových nádorov.
  • Využitie peroperačnej 3D USG/MR navigácie v operačnej liečbe nádorov mozgu.
  • Hodnotenie výsledkov operačnej liečby u pacientov s degeneratívnym postihnutím krčnej chrbtice.