Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

prednosta Neurochirurgickej kliniky UNM, Jesseniova lekárska fakulta UK

E-mail: kolarovszkijfmed.uniba.sk

Telefón: 043/4203 903

Publikačná činnosť:

 

MUDr. Romana Richterová, PhD.

zástupca prednostu pre pedagogickú a vedeckú činnosť, odborný asistent Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Neurochirurgická klinika UNM

E-mail: romana.richterova@gmail.com

Telefón: 043/4203 773

Publikačná činnosť:

 

MUDr. Kristián Varga

denný doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Neurochirurgická klinika UNM

E-mail: kiko.vargagmail.com

Telefón: 043/4203 748

Publikačná činnosť:

 

MUDr. Martin Hanko

denný doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Neurochirurgická klinika UNM

E-mail: m.hanko.togmail.com

Telefón: 043/4203 748

Publikačná činnosť:

 

MUDr. Tomáš Fejerčák

denný doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Neurochirurgická klinika UNM

E-mail: fejercak.tomasgmail.com

Telefón: 043/4203 748

Publikačná činnosť:

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643
41740
043/4203773,043/4203903

MUDr. René Opšenák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Romana Richterová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]