Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ

1. Názov témy / Topic: Využitie intraoperačného 3D ultrazvuku v neurochirurgii. / The role of intraoperative 3D ultrasound in neurosurgery.
Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 

2. Názov témy / Topic: Rekonštrukčné operačné výkony lebky u pacientov po úraze hlavy s využitím individualizovaných kraniálnych implantátov. / Reconstructive surgeries in patients after head trauma with the individualised cranial implants.
Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 

3. Názov témy / Topic: Analýza rizikových faktorov vo vzťahu k rozvoju komplikácií u pacientov s úrazom hlavy. / Analysis of risk factors in relation to the development of complications in patients after head injury.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Romana Richterová, PhD.

 

4. Názov témy / Topic: Predoperačné hodnotenie metabolizmu nádorov mozgu pomocou MR spektroskopie z pohľadu neurochirurga. / The preoperative assessment of brain tumors metabolism by means of MR spectroscopy from the neurosurgical point of view.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Romana Richterová, PhD.

 

5. Názov témy / Topic: Degenerácia a ochorenie priľahlého segmentu po prednej krčnej diskektómii a fúzii. / Degeneration and adjacent segment dissease after anterior cervical discectomy and fusion.
Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.

 

6. Názov témy / Topic: Zanorenie medzistavcovej klietky po prednej krčnej diskektómii a fúzii. / Subsidence of intervertebral cage after anterior cervical discectomy and fusion.
Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.

 

7. Názov témy / Topic: Zlyhanie implantátov po inštrumentovaných spondylochirurgických výkonoch. / The failure of implants after instrumented spinal operations.
Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.

 

8. Názov témy / Topic: Význam externej subdurálnej drenáže po evakuácii chronického subdurálneho hematómu. / The role of external subdural drainage after evacuation of chronic subdural haematoma.
Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.

 

9. Názov témy / Topic: Vplyv diabetes mellitus na rozvoj pooperačných komplikácií po chirurgickej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice. / Influence of diabetes mellitus on postoperative complications after degenerative lumbar spine surgery.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Pavol Snopko

 

10. Názov témy / Topic: Peroperačná incidentálna lézia durálneho vaku v spinálnej chirurgii rizikový faktor pooperačných komplikácií? / Incidental dural tears during spine surgery - risk factor of postoperative complications?
Školiteľ / Tutor: MUDr. Pavol Snopko

 

11. Názov témy / Topic: Analýza komplikácií a pridružených rizikových faktorov pri plastikách kalvy. / Analysis of complications and associated risk factors of cranioplastic surgeries.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Martin Hanko

 

12. Názov témy / Topic: Dynamika traumatických a netraumatických intracerebrálnych krvácaní – porovnanie konzervatívnej a dekompresívnej chirurgickej liečby. / Dynamics of traumatic and nontraumatic intracerebral haematomas - comparison of conservative and decompressive surgical treatment.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Martin Hanko, doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. Téma obsadená / the topic is reserved

 

13. Názov témy / Topic: Autonómna dysregulácia u pacientov po subarachnoidálnom krvácaní z aneuryzmy. / Autonomic dysfunction in patients with subarachnoid haemorrhage after aneurysmal rupture.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Kristián Varga

 

14. Názov témy / Topic: Incidencia hydrocefalu u pacientov po subarachnoidálnom krvácaní z aneuryzmy. / Incidence of hydrocefalus in patients with subarachnoid haemorrhage after aneurysmal rupture.
Školiteľ / Tutor: MUDr. Kristián Varga