Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Profil pracoviska

Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na Neurochirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Prednostom kliniky sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., na poste primára pokračuje MUDr. Július De Riggo, PhD. Pracovisko poskytuje neurochirurgickú liečbu regionálnym aj mimoregionálnym dospelým a detským pacientom, vrátane nepretržitej 24-hodinovej konzultačnej činnosti pre traumatologické a neurologické pracoviská. V rámci interdisciplinárnej spolupráce pracovisko spolupracuje s inými chirurgickými odbormi (všeobecná  chirurgia, hrudná chirurgia, cievna chirurgia, stomatochirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, ORL, oftalmológia).

Zameranie pracoviska

- neurotraumatológia – manažment a operačná liečba pacientov s úrazom hlavy a chrbtice

- spinálna neurochirurgia – operačná liečba chrbtice v celom rozsahu (úrazy chrbtice, degeneratívne postihnutie chrbtice, nádory chrbtice, postihnutie chrbtice osteoporózou a reumatoidnou artritídou), použitie individualizovaných náhrad medzistavcových platničiek vyrobených pomocou 3D tlače v spolupráci s Central European Institute of Technology v Košiciach

- neuroonkológia – operačná liečba nádorov mozgu a miechy s využitím moderných technológií, intraoperačnej neuronavigácie 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačného neuromonitoringu, „awake“ resekcií, hodnotenie metabolizmu nádorov pomocou MR spektroskopie a analýza molekulárno-genetických charakteristík mozgových nádorov, bioptizácia nádorov

- neuroendoskopia – využitie v rámci operačnej liečby hydrocefalu a kraniosynostóz, ako súčasť endoskopicky asistovanej mikroneurochirurgie, odstránenie cýst a nádorov v mozgových komorách

- rekonštrukčné operácie lebky – s využitím moderných technológií a aplikovaného výskumu priamo v klinickej praxi – kraniálne implantáty vyrobené na mieru metódou 3D tlače v spolupráci s biomedicínskymi inžiniermi z Central European Institute of Technology v Košiciach

- cerebrovaskulárna neurochirurgia – ošetrovanie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy endovaskulárne (v spolupráci s Rádiologickou klinikou UNM) alebo mikrochirurgicky, akútny manažment pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním

- detská neurochirurgia –operačná liečba detských pacientov vo vekovom rozmedzí od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov; operácie vrodených vývojových chýb nervového systému (hydrocefalus, rázštepy chrbtice, kraniosynostózy), neurotraumatológia, spinálna chirurgia

- chirurgia periférneho nervového systému – úžinové syndrómy, nádory, úrazy

- implantácia Brindleyho stimulátora – u pacientov s úplným poúrazovým poškodením miechy