Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

a) Pregraduálna :

 • výuka predmetu „Urológia“ v 10., 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo,

          vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

 • výuka predmetu  v odbore „Urológia“ v 10., 11. a 12. semestri všeobecné lekárstvo - samoplatci,

          vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

Formy výuky:

praktické cvičenia, semináre, skúšky teoretické ústne a praktické, priebežná kontrola štúdia

Informačný list predmetu pre deviaty semester

b) postgraduálna - doktorandské štúdium:

Akreditácia pre vedný odbor Chirurgia  51-08-9

Informačný list predmetu pre PhD

Počet doteraz vyškolených doktorandov/ašpirantov (už ukončení): 4

Počet doktorandov v súčasnom programe: 8

Vedúci PGŠ pracoviska:           

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Školitelia a témy:

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

 • Diagnostika a liečba karcinómu prostaty.
 • Súčasné trendy v liečbe hypospádií.
 • Liečba povrchových nádorov močového mechúra.
 • Invazívna starostlivosť o potencionálneho darcu orgánov. Vzťah vybraných laboaratórnych parametrov na funkciu štepu.        

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 • Urodynamické sledovanie pacientiek po radikálnej hysterektómii.
 • Funkčné poruchy dolných močových ciest.
 • Periférne katetrové techniky v ortopedii a traumatologii dolnej končatiny.
 • Mužská neplodnosť a jej liečba.
 • Poruchy vyprázdňovania moču.

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 • Využitie laparoskopie v urológii.

c) Iné významné aktivity pracoviska:

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry JLF UK získala právo habilitovať a inaugurovať v odbore urológia.