Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Podmienky absolvovania výučby na Urologickej klinike

V zimnom semestri 2020/2021 bude na Urologickej klinike JLF UK a UNM prebiehať výučba nasledovne:

Od 14.-22.9.2020 bude prebiehať výučba pre 5. ročník zahraničných študentov a 6. ročník slovenských študentov.

6. ročník slovenskí študenti nastúpia denne od 7.00 do 10.00 hodiny, t.j. od 14.9.-18.9.2020

5. ročník zahraniční študenti 5. skupiny nastúpia od 10.30 – 13.30 hodiny, rozdelení  na 2 skupiny. Prvá časť skupiny absolvuje výučbu v dňoch 14.,16. a 17.9., druhá časť skupiny v dňoch 18., 21. a 22. 9. 2020.