Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Podmienky absolvovania výučby na Urologickej klinike

V akademickom roku 2023/2024 bude na urologickej klinike JLF UK a UNM prebiehať výučba nasledovne:

Od 18.09.2023 – 02.02.2024 bude prebiehať zimný semester pre 5 ročník zahraničných študentov.

5 ročník zahraniční študenti nastúpia na výučbu od 10,30 – 15,00 hod.

Od 26.02.2024 – 31.05.2024 bude prebiehať letný semester pre 5 ročník slovenských študentov.

5 ročník slovenskí študenti nastúpia na výučbu od 7,15 – 11,45 hod.