Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – 3 doktorandi

  1. Liečba vysokorizikových karcinómov prostaty (pT3, PSA viac ako 20 ng/ml,  Gleason skóre 8-10) radikálnou prostatektómiou / MUDr. Martin Jonáš
  2. Prognostické faktory nádorov obličiek /MUDr. Ján Šulgan/
  3. Chirurgická liečba striktúr uretry u mužov / MUDr. Jaroslav Ženíšek/
  4. MUDr. Trudič František

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. – 2 doktorandi

  1. Význam laterálne orientovanej biopsie /MUDr. Peter Čech/
  2. MUDr.Viktor Kováčik

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. – 2 doktorandi

  1.  Prognostické faktory pri karcinóme prostaty / MUDr. Roman Mráz/
  2. Miniinvazívne postupy v perkutánnej chirurgii obličiek / MUDr. David Němec/