Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Urologická klinika JLF UK a MFN sa stala od roku 2009  špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom podieľajúcim sa na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ:

- 1) CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (05/2009-04/2011)

Viac na stránke: http://www.jfmed.uniba.sk/?id=4367

- 2) DOBUDOVANIE CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II) (01/2010-06/2012) Viac na stránke: http://www.jfmed.uniba.sk/?id=4367